Qui som

Missió

 

L’Associació té com a missió vetllar perquè les persones afectades amb TDAH tinguin accés a  la millor atenció sanitària i social, segons l’evidència i el consens científic. Simultàniament, ha de vetllar perquè els familiars rebin el suport sanitari i social necessari per viure amb qualitat.

 

Visió
 
Volem ser l’entitat andorrana que representi totes les persones amb TDAH, de totes les edats en tots els àmbits de promoció de la seva salut i benestar.
 
Valors
 • La perspectiva centrada en la persona i en la seva diversitat.
 • L’equitat en l’atenció.
 • La cooperació amb els organismes implicats.
 • La igualtat de drets en l’àmbit acadèmic, laboral i social.
Objectius
 • Ser un referent a nivell nacional pels afectats pel trastorn i els seus familiars.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades amb TDA/H  en les diferents etapes de la seva vida.
 • Suport de les famílies dels afectats i millora de qualitat al seu entorn  a través de formacions.
 • Exigir la formació adequada dels professionals de la salut que atenen les persones amb TDAH.
 • Representació en els òrgans de l’Administració i Govern de les persones amb TDAH.
 • Sensibilitzar els òrgans de l’Administració per garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral.
 • Vetllar pels drets de les persones amb TDAH i ajudar a trobar suport legal quan sigui necessari.
 • Millorar el suport en l’aprenentatge en les diferents fases de la vida acadèmica.
Línies d’acció
 • Crear un grup de persones expertes amb TDAH.
 • Formació per a les persones afectades i els seus familiars: organitzar i coorganitzat: tallers, grups de recolzament, activitats ludo-esportives amb caràcter terapèutic, coaching acadèmic per a joves, servei d’orientació acadèmic-professional.
 • Difondre el coneixement en la societat, amb la col·laboració dels professionals (xerrades, col·loquis,  conferències…) i pacients experts.
 • Coordinació amb els professionals de la Salut del País i ajudar a que disposin de la formació actualitzada i en base a l’evidència i el consens científic.
 • Col·laborar i coordinar-se amb associacions dels països veïns, per tal de nodrir-nos mútuament de les experiències.
 • Estudiar les possibles accions que promoguin un accés a la formació complerta de les persones amb TDA/H
 • Crear una acadèmia “after work” terapèutica per a totes les edats, on desenvolupar les qualitats positives i superar les dificultats del TDA/H amb aules i tallers d’estudi, activitats lúdiques o lúdiques-esportives, inclòs creant escoles d’estiu amb activitats dirigides pels afectats.
Mecanismes d’actuació
 • Formacions/Cursets.
 • Tallers.
 • Grups de recolzament.
 • Grups d’habilitats psicoemocionals.
 • Xerrades, col·loquis,  conferències…
 • Activitats ludo-esportives amb caràcter terapèutic.
 • Coaching acadèmic per a joves i adults.
 • Servei d’orientació acadèmic-professional.
 • Assessorament terapèutic per part dels professionals de la Junta en casos de dubte.
 • Difusió dels avenços en estudis del TDA/H.
 • Introduir l’assessorament al personal de l’ensenyança per sensibilitzar-los amb programes d’actuació en la etapa infantil, primària, secundaria, batxillerat i universitari inclòs en el món laboral.
×

 

Hola!

Fes clic en el contacte amb qui vols parlar i et portarem a l'aplicació del Whatsapp

× Et podem ajudar?